ESTACIÓ DE TRANSFERÈNCIA D’EIVISSA

En aquesta instal·lació es recepcionen els residus de les fraccions de vidre i paper/cartó de la recollida selectiva de l’illa i es preparen per a la seua expedició cap a les empreses recuperadores i recicladores ubicades fora de l’illa. Fins al novembre de 2020 també si recepcionava la fracció d’envasos lleugers que amb la posada en marxa de l’Àrea Ambiental de Ca na Putxa s’han passat a portar allí. 

La fracció de vidre es carrega en contenidors de runes i es transporta a la planta de tractament de Ses Veles a Mallorca on es realitza el triatge dels diferents materials que posteriorment es derivaran a les empreses recicladores corresponents.

La fracció de paper/cartó es compacta en bales i es porta en camions a la planta de reciclatge de paper de Saragossa (SAICA NATUR SL).

Els particulars poden dur qualsevol de les dos fraccions de manera gratuïta.

Actualment l’empresa gestora de l’estació de transferència és CA NA NEGRETA, S.A. (telèfon: 971 31 13 13), i es troba al c. de Cas Dominguets cantonada c. del Metge Marc Benet Arabí, al costat de la central tèrmica de GESA a Eivissa.  

 

L'estació de transferència pot ser visitada! 

Clica l'enllaç per veure "Visita l'estació de transfèrencia​".

 

Back To Top