DEIXALLERIES D’EIVISSA

 Les Deixalleries són instal·lacions destinades a gestionar aquells residus que no poden ser dipositats als contenidors de la via pública per les seves característiques, perillositat o pel seu gran volum.

 El ciutadà troba en aquestes instal·lacions un espai condicionat per a poder dipositar i classificar correctament els residus generats al seu domicili.

 Posteriorment, des de les deixalleries, aquests residus son derivats cap a les corresponents empreses per al seu reciclatge, valorització i control de la perillositat.

Les deixalleries poden ser visitades!

Clica l'enllaç enlace per veure "Visita una deixalleria​".

Deixalleries d'Eivissa

HORARIS I UBICACIÓ

Podeu consultar els horaris i les ubicacions de totes les deixalleries de l’illa, fixes o mòbils, clicant a sobre le les fotografies.

 Qué HI PUC dur?

Pots dipositar els teus residus gratuïtament amb algunes limitacions de quantitat

 Petits electrodomèstics i aparells electrònics

 Perillosos

 Restes de poda

 Runes

 Mobles, electrodomèstics, ferralla, vidre de finestres, pneumàtics…

 Càpsules de cafè d’alumini i de plàstic

 A les deixalleries mòbils no s’admeten residus de grans dimensions

 Qué NO HI PUC dur?

 Rebuig, fems animals, residus orgànics
 Vehicles, embarcacions
 Medicaments o sanitaris de risc
 Residus mesclats o no identificats (consultau amb gestors autoritzats)

PER FER ÚS DE LES DEIXALLERIES

TARIFES DE GESTIÓ DE RESIDUS

RESIDUS SENSE LÍMIT NI COST

COM ES GESTIONEN ELS RESIDUS?

PER QUÈ USAR LES DEIXALLERIES

Què se'n fa de cada residu?

Back To Top