Visita una deixalleria

deixalleriaObjectiu:

Conèixer què és una deixalleria, com funciona i com la podem fer servir, quins són els materials admesos, ubicació i horaris de les diferents deixalleries. Recordar el circuit del reciclatge a l'illa , la correcta separació en els diferents contenidors i els beneficis que implica el reciclatge.

Nivell educatiu: qualsevol col·lectiu o centre educatiu, majors de 6 anys. S'adapta a l'edat del públic.

Lloc: qualsevol de les sis deixalleries de l'illa.

Durada: 50 minuts.

Descripció:

Es tracta d'una visita a les instal·lacions d'una deixalleria, dirigida per un/a monitor/a, amb una xerrada dinàmica i participativa. Una deixalleria és un espai pensat perquè la ciutadania hi puguin portar tots els residus que generen a ca seua.

Els contenguts de la xerrada són:

  • Què és una deixalleria
  • Qui gestiona les deixalleries i a qui donen servei
  • Quins materials s'accepten a les deixalleries. 
  • Què és la recollida selectiva
  • Quin és el destí dels materials
  • Quins beneficis implica el reciclatge, així com alguns exemples
  • Normes, funcionament de les deixalleries
  • Deixalleries a l'illa d'Eivissa. Ubicació i horaris

El seguiment de la xerrada per part de l'alumnat es reforçarà amb una fitxa didàctica adaptada als continguts de la visita a la deixalleria.

Mesures de seguretat:

En el moment de la visita es firmarà el protocol de responsabilitat per part del grup que realitza la visita, per part de l'educador/a i per part del personal de la instal·lació. S'haurà d'emplenar amb el nom i DNI de tots els participants excepte en el cas de centres educatius, en els quals serà suficient el nom i DNI del responsable del grup.

Protocol responsabilitat Deixalleries, podeu descarregar el formulari clicant aquí.

S'ha de tenir en compte que, per motius de seguretat, no poden accedir a les instal·lacions menors de 6 anys i que les visites estan restringides a un màxim de 30 persones per grup. Es pot visitar qualsevol de les 6 deixalleries de l'Illa d'Eivissa.

Deixalleries d'Eivissa

Back To Top