Què és l'Oficina de Residus?

L'Oficina de Residus és un servei del Consell Insular d'Eivissa gestionat per l’UTE GIREF que es configura com a punt de referència i d'informació sobre la gestió de residus a l'illa d'Eivissa. El projecte està coordinat pel Departament de Gestió Ambiental del Consell Insular d’Eivissa i els ajuntaments de l’illa.  Compta també amb la participació activa de les organitzacions empresarials, les associacions en general i la ciutadania en particular.

Objectius generals de l'oficina

 • Promoure la reducció de la generació de residus a les Pitiüses.
 • Establir un contacte àgil i directe amb tot el teixit social i empresarial d'Eivissa i Formentera.
 • Establir nous hàbits en l'estil de vida de la ciutadania, basats en valors ambientals, ètics i solidaris.
 • Ajudar el teixit empresarial de l'illa a aproximar-se a un sistema productiu basat en l'economia circular i el respecte pel nostre entorn.

Serveis

Serveis d'assessorament a la ciutadania

 • Servei directe d'atenció al públic.
 • Assessorament sobre legislació.
 • Gestió de residus domèstics.
 • Gestió de residus municipals.
 • Foment de la prevenció i minimització de residus.
 • Educació ambiental.
 • Gestió de les publicacions i interacció amb els seguidors de les xarxes socials.
 • Informació instal·lacions públiques i privades a Eivissa.
 • Facilitar accés a la documentació tècnica i legal.
 • Coordinació de visites a l'Àrea Ambiental de Ca na Putxa i a altres instal·lacions del Consell.

Serveis d'assessorament a empreses

 • Atenció general. Resolució de dubtes. Legislació.
 • Xarxa de contactes d’empreses i associacions.
 • Jornades d'assessorament tècnic personalitzat en gestió de residus: nova legislació i pla director.
 • Gestió de residus en projectes d'obra i construcció.
 • Gestió de residus en el sector HORECA.
 • Pla bàsic de Prevenció de residus per a empreses.
 • Assessorament per a programes (interns i externs) de difusió i conscienciació ambiental en xarxes socials.
 • Assessorament per a la implantació de sistemes de gestió mediambiental.
 • Disseny de Programes de formació dirigits al personal HORECA.
 • Coordinació de visites a l'Àrea Ambiental de Ca na Putxa i a altres instal·lacions del Consell.

Serveis d'assessorament a centres educatius i altres col·lectius específics

 • Oferir assessorament i tots els recursos educatius i didàctics disponibles que facilitin la gestió de residus en centres escolars i associacions.
 • Promocionar l'Oferta Educativa de tallers ambientals del Consell.
 • Promoure la incorporació de temes ambientals i gestió de residus de manera transversal en el currículum escolar.
 • Fomentar bones pràctiques en matèria de reducció, reutilització i reciclatge a centres i hàbits responsables de consum escolars i associacions.
 • Promoure les ecoauditories en centres educatius i projectes integrals de residus.

Horari

Horari presencial d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 8h a 14h i de 16h a 18h
Altres serveis mitjançant cita prèvia.

Localització

 Carrer de Balears, 28, 07800 Eivissa, Illes Balears

Contacte

Per demanar qualsevol informació relacionada amb l'oficina podeu visitar-nos o contactar amb nosaltres pels següents mitjans:

 
 
CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below.

Altres consultes

NORMATIVES

ILLES BALEARS

Autonòmiques

icon-pdfLlei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears.

icon-pdfPla director sectorial de prevenció i gestió de residus perillosos de les Illes Balears.

Insulars

icon-pdfPla director sectorial de prevenció i gestió de residus de l'illa d'Eivissa.

icon-pdfPla director sectorial de residus no perillosos de Formentera.

icon-pdfPla director sectorial de residus no perillosos de l'illa de Mallorca.

icon-pdfPla director sectorial de prevenció i gestió de residus no perillosos de Menorca.

ESTATALS

Lleis

icon-pdf Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

Decrets

icon-pdfReial decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador.

icon-pdfReial Decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat.

icon-pdfReial decret 293/2018, de 18 de maig, sobre reducció del consum de bosses de plàstic i pel qual es crea el Registre de productors.

icon-pdf Reial Decret 1055/2022, de 27 de desembre, d'envasos i residus d'envasos

DIRECTIVES EUROPEES

Directives

icon-pdfDirectiva (UE) 2019/904, de 5 de juny, relativa a la reducció de l'impacte de determinats productes de plàstic al medi ambient.

icon-pdfDirectiva (UE) 2018/852, de 30 de maig, per la qual es modifica la Directiva 94/62/CE relativa als envasos i als residus d'envasos.

icon-pdfDirectiva (UE) 2018/851, de 30 de maig, per la qual es modifica la Directiva 2008/98/CE sobre els residus.

icon-pdfDirectiva (UE) 2018/850, de 30 de maig, per la qual es modifica la Directiva 1999/31/CE relativa a l'abocament de residus.

icon-pdfDirectiva (UE) 2018/849, de 30 de maig, per la qual es modifiquen la Directiva 2000/53 / CE relativa als vehicles a la fi de la seva vida útil, la Directiva 2006/66 / CE relativa a les piles i acumuladors i als residus de piles i acumuladors i la Directiva 2012/19 / UE sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics.

icon-pdfDirectiva (UE) 2004/12, d’11 de maig, per la qual es modifica la Directiva 94/62 / CE relativa als envasos i residus d'envasos.

icon-pdfDirectiva (UE) 1994/62, de 20 de desembre, relativa als envasos i residus d'envasos.

Gestió dels Residus dels
ajuntaments d'Eivissa

Vols saber quina gestió es realitza als municipis de l'illa? Fes clic a l'escut per accedir al seu lloc web corresponent.

Sant Josep
Sant Joan
Sant Antoni
Eivissa

Linia Verda dels
ajuntaments d'Eivissa

Els ajuntaments de l'illa ofereixen la seva línia verda; consulta la seva web clicant a l'escut.

Santa eularia linea verde
Sant Josep
Sant Antoni
Eivissa
Back To Top