Artistes del reciclatge

Objetius:

Donar a conèixer la recollida selectiva, la correcta separació de residus, els tipus de residus domèstics i l’ús de les deixalleries.

Nivell educatiu: primària

Capacitat: un grup clase

Lloc: centre educatiu (pati o aula de psicomotricitat)

Duració: 50-55 minuts

Descripció:

Activitat creativa i divertida per fer amb l’alumnat que consisteix en un taller de manualitats amb materials
reciclats o reutilitzats.
Transformar, inventar i ser creatius per donar una nova utilitat als nostres residus.
Al taller es recordaran els diferents colors dels contenidors de recollida selectiva per fer una correcta separació i reciclatge de residus.

Back To Top