La deixalleria mòbil al meu centre

deixalleria mobilObjectius:

Donar a conèixer la recollida selectiva, la correcta separació dels residus, el benefici que implica el reciclatge, què és una deixalleria, quin tipus de residus admet i com utilitzar-la.

Nivells educatius: primària i secundària; qualsevol col·lectiu o centre educatiu. S'adapta a l'edat del públic.

Lloc: centre educatiu

Durada: El taller s'ajusta a la durada d'una hora lectiva (50 - 55 minuts).

Descripció:

El taller consisteix en primer lloc, en una explicació teòrica i després la part pràctica de la visita a la deixalleria mòbil.

la introducció teòrica s'explica la gestió dels residus a l'illa d'Eivissa, la recollida selectiva, s'introdueix el concepte de deixalleria i es dona a conèixer quin tipus de residus s'hi gestionen.

La part pràctica consisteix en la visita a la deixalleria mòbil, que s'haurà traslladat fins al centre per a impartir el taller. En la visita al camió de la deixalleria es mostra com està compartimentat i el seu funcionament, s'informa de la ubicació i els horaris; posteriorment s'explica quin destí tenen els residus que hi arriben.

És interessant que el professorat avisi els i les alumnes perquè portin residus de ca seua i així participin activament amb la deixalleria.

Els contenguts de la part teòrica són:

  • Què és la recollida selectiva
  • Quin és el cicle dels envasos
  • Quins beneficis implica el reciclatge; alguns exemples
  • Altres residus especials - Introducció a les deixalleries
  • Quins materials s'accepten a les deixalleries i quins no

Els contenguts de la part pràctica són:

  • Com és una deixalleria mòbil
  • Què es fa posteriorment amb els residus
  • Normes i funcionament de les deixalleries
  • Ubicació i horaris

Avisos importants:

En el cas que el centre porti residus amb cost econòmic, aquesta despesa corre a càrrec del centre educatiu. Per consultar el tipus de residus i la quantitat límit a partir de la qual té cost econòmic, consultau la pàgina web de la Xarxa Insular de Deixalleries d'Eivissa www.deixallerieseivissa.com.

Aquest taller únicament es pot dur a terme concertant un mínim de 3 grups per centre/dia, per tal d'aprofitar l'esforç logístic i econòmic que suposa dur la deixalleria mòbil al centre.

Deixalleries d'Eivissa

Back To Top