Visita a l’Àrea Ambiental de Ca na Putxa

Objectius:

Conèixer què passa amb els residus un cop els hem dipositat al contenidor. Explicar i mostrar els processos per una gestió sostenible dels residus, donant-los valor com a recurs. Reflexionar o fomentar hàbits sostenibles en relació a la gestió dels residus.

Nivells educatius: a partir de 6è de primària fins 4t ESO i altres col·lectius.

Durada: 3 hores.

Capacitat: màxim 30 persones.

Observacions: les visites es realitzaran els dijous i divendres de l’1 d’octubre al 15 de maig.

Descripció:

A l’Àrea Ambiental de Ca na Putxa s’ubiquen les instal·lacions necessàries per a una correcta gestió dels residus de recollida municipal i assimilables a urbans. Durant la visita es realitzen tallers ambientals i es visiten les instal·lacions que hi ha en aquest complex:

  • Planta de triatge d’envasos i residus en massa. On es realitza la separació dels residus per tipus de material: diferents tipus de plàstics, metalls, llaunes...
  • Planta de tractament de matèria orgànica. En aquesta planta es fa el tractament de fangs de depuradora, matèria orgànica, restes vegetals i de poda per obtenir compost i energia elèctrica.
  • Dipòsit controlat de residus no perillosos. On es diposita el rebuig de les plantes i altres residus no valoritzables.
  • Aula ambiental. Espai polivalent on es fa una introducció a la visita i un taller complementari adaptat a l’edat dels assistents.
Back To Top