Notícies

Jornada sobre el futur de Ses feixes per commemorar el 5 de juny el Dia Mundial del Medi Ambient

Jornada sobre el futur de Ses feixes per commemorar el 5 de juny el Dia Mundial del Medi Ambient

El Consell Insular d’Eivissa, amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, ha organitzat les Jornades «Ses Feixes, entre séquies i canyís. Un repte de futur», per donar a conèixer un dels espais més emblemàtics de l’illa, les seues característiques, els seus valors naturals i patrimonials, i les actuacions que s’hi han dut a terme, i plantejar els reptes i les prioritats per la seua recuperació i millora ambiental. Es tracta d’una jornada que ha començat a les 10 hores i finalitzat a les 13.30 hores, a la sala de plens del Consell d’Eivissa.

En aquesta jornada han participat experts en patrimoni, tècnics de Medi Ambient, biòlegs i fotògrafs que han donat diferents visions de com protegir i actuar sobre aquest indret.

Situat entre la ciutat d’Eivissa i Talamanca, ses Feixes és un aiguamoll molt valuós, format per una planura al·luvial argilosa on aboca la conca del torrent de sa Llavanera. Ses Feixes d’Eivissa es divideixen en dues àrees: el prat de Vila, pròxim a la ciutat, i el prat de ses Monges, al costat de la platja de Talamanca.

L’enginyós sistema de reguiu desenvolupat pels àrabs a l’edat mitjana, basat en el sistema de reg per capil·laritat, va transformar l’aiguamoll en terrenys productius cultivats destinats a abastir les necessitats de la ciutat fins a temps recents, i fa de ses Feixes un espai patrimonial únic a la conca mediterrània.

La zona acull gran varietat de fauna i flora, i constitueix un refugi per a les aus migratòries i per a la vida salvatge. La vegetació de la zona humida consta d’un mosaic de comunitats adaptades a una gradual salinització del sòl i l’aigua. La comunitat faunística té una gran importància, ja que les característiques dels hàbitats existents (conreus, pastura, salicornar, canyissar, etc.) afavoreixen la biodiversitat i presència d’espècies singulars. L’avifauna de ses Feixes és un clar reflex de la gran diversitat d’hàbitats: podem trobar-hi més de cent quaranta espècies d’aus, entre les quals destaquen aus aquàtiques i un gran nombre d’espècies nidificants. Ara bé, el seu gran valor ecològic destaca durant l’època de migració, així ho demostren les més de quaranta espècies d’aus que regularment empren l’aiguamoll com a lloc de pas i descans.

Malgrat el seu valor natural i etnològic, el futur de ses Feixes està amenaçat per l’abandó dels antics conreus i per les obres, construccions turístiques, ampliació del port, i sobreexplotació de l’aigua, entre d’altres impactes, que l’han dut a convertir-se en una zona plena d’abocaments, enderrocs i residus, de manera que el que queda de ses Feixes està degradat i, per tant, la seua conservació requereix d’esforços. Amb una planificació i gestió adequades i mantengudes en el temps es poden recuperar els seus elements patrimonials i conservar-ne els hàbitats i la biodiversitat.

Actualment aquesta situació de deteriorament s’està revertint motivat pels esforços de les administracions locals. Així, les diferents tasques de planificació, amb la redacció i posterior aprovació del Pla especial de ses Feixes està començant a donar fruits. Aquest Pla especial redactat pel Consell d’Eivissa, a més del finançament de projectes de restauració, ha determinat que sobre el terreny les diferents actuacions avancin cap a la recuperació ambiental.

Cercar

Back To Top