Sant Llorenç

Sant Llorenç

Deixalleria Mòbil  Sant Llorenç

Horari:
Dimecres 15:00 - 19:30h - Sant Llorenç, a prop del IES Balàfia

Localització

Residus Ordinaris

 • Envasos de vidre (VID)
 • Envasos lleugers (ELL)
 • Vidre pla (VIP)
 • Ferralla diversa (FER)
 • Altres: coure,plom,alumini (AVL)
 • Aparells elèctrics o electrònics sense CFCs (RAEE)
 • Tèxtils i sabates (TEX)
 • Olis vegetals usats (OLV)
 • Fusta (FUS)
 • Poda i jardineria (JAR)
 • Runes (RUN)
 • Poliestirè expandit (PSE)
 • Voluminosos i NO valoritzables (VOL)
 • Pneumàtics de cotxe (PNE)
 • Extintors i botelles de càmping gas
 • Mobiliari de plàstic
 • Palets
 • Botelles de càmping gas

Residus Perillosos

 • Fluorescents,llums vapor mercuri i bombetes baix consum (FLU)
 • Bateries de tot tipus (BAT)
 • Piles (PIL)
 • Aparells elèctrics i electrònics amb CFCs (RAEE CFC)
 • Olis minerals usats (OLM)
 • Tòners
 • Àcids i bases
 • Aerosols
 • Radiografies
 • Bengales
 • Fitosanitaris
 • CD, DVD, vinils i cintes magnètiques
 • Pintures i dissolvents

x
Back To Top