Economia circular i residu zero

Ecomonia circularObjectius:

Conèixer els beneficis ambientals, econòmics i socials de l'economia circular i el nou model de gestió «residu zero». Reflexionar sobre la importància d'adoptar conductes més sostenibles i ser part activa del canvi a nivell global.

Nivell educatiu: 1r i 2n de batxillerat. Qualsevol col·lectiu o centre educatiu.

Lloc: centre educatiu

Durada: l'activitat té una durada estimada d'una hora lectiva (50-55 minuts)

Descripció:

La primera part del taller consisteix en una explicació, en la qual s'introdueix l'alumnat en el concepte d'economia circular, relacionada amb la sostenibilitat i el «residu zero». A la segona part del taller es du a terme una dinàmica participativa en què els alumnes fan propostes per assolir el «residu zero». En darrer terme es convida l'alumnat a reflexionar sobre la participació activa en l'adopció de conductes més sostenibles en el dia a dia.

Presentació Economia Circular. La podeu descarregar clicant aquí.

Back To Top