Taller del reciclatge

ReciclatgeObjectiu:

Informar l'alumnat de la recollida selectiva d'envasos a l'illa d'Eivissa, donant a conèixer el cicle del reciclatge incidint en els beneficis que implica, sense oblidar la necessitat de reduir el consum d'envasos i fer-ne un bon ús.

Nivell educatiu: Tots els nivells de primària i secundària; qualsevol col·lectiu o centre educatiu. S'adapta a l'edat del públic.

Lloc: centre educatiu

Durada: El taller s'ajusta a la durada d'una hora lectiva (50 - 55 minuts).

Descripció:

Aquest taller consisteix en una xerrada a l'aula amb el suport la projecció d'una presentació, on s'explica el cicle del reciclatge a l'Illa d'Eivissa. L'activitat serà en tot moment dinàmica i participativa per part de l'alumnat.

Els contenguts de la xerrada són:

  • Què és la recollida selectiva
  • Quin és el cicle dels envasos
  • Quins beneficis implica el reciclatge; alguns exemples
  • Conceptes de valoritzar i reciclar
  • Correcta separació dels residus de recollida selectiva
Back To Top